ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

Телефон: цен. 02/3111192; 02/3133417
Факс: 02/ 3133417
Адреса: 12 Ударна бригада 2
Град: СКОПЈЕ


Измени податоци