назад Дејности: ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПЕЧАТЕНИТЕ ИЗДАНИЈА, ХОСТИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ИЗДАНИЈА, ПРОДАЖБА НА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР, МАРКЕТИНГ, ФИНАНСИИ И МЕНАЏМЕНТ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА, НОВИНСКО ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА-МПМ

Адреса: Васил Ѓоргов 16 (ТЦ Зебра)
Град: СКОПЈЕ
Телефон: 02/3089239; 02/3089265
Факс: 02/ 3089202
www.mpm.mk | reklami@mpm.com.mk


Измени податоци