назад Дејности: ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА, СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА, БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ, ОПШТА МЕДИЦИНА

ПАНАЦЕА ПЗУ

Телефон: 043/413590; 043/413114
Адреса: ул. ЈНА 45
Град: КАВАДАРЦИ
panacealab@yahoo.com


Измени податоци