назад Дејности: ИЗВЕДБА НА ОБЈЕКТИ ОД НИСКОГРАДБА И ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ РАБОТИ; ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ДВОРНИ МЕСТА, ГРАДЕЖНИШТВО: ВИСОКОГРАДБА, НИСКОГРАДБА И ХИДРОГРАДБА

ПЛАНУМ ГП

Адреса: Индустриска бб
Град: КАВАДАРЦИ
Телефон: 043/552298; 043/550298; дир. 070/218298; 075/218298; зам. дир. 075/218710; оператива 070/218296
Факс: 043/ 417458
www.planum.com.mk | gpplanum@yahoo.com


Измени податоци