назад Дејности: ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТИЧНИ ПРОИЗВОДИ ОД ПОЛИЕТИЛЕН, ПРЕРАБОТКА НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

РОТО М

Адреса: Илинденска бб (Превалец)
Град: ВИНИЦА
Телефон: 033/363516; моб. 075/404671; 071/304617; 075/410522
www.roto.si | rotomvinica@yahoo.com | info@roto.mk | zoran@roto.mk


Измени податоци