ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА-ХИРУРГИЈА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

Телефон: цен. 02/3235000
Адреса: 11. Октомври бр. 53
Град: СКОПЈЕ


Измени податоци