ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА-ХИРУРГИЈА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

Адреса: 11. Октомври бр. 53
Град: СКОПЈЕ
Телефон: цен. 02/3235000
www.gradskahirurgija.org.mk | contact@gradskahirurgija.org.mk


Измени податоци