СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТБЦ - ЛЕШОК ЈЗУ

Телефон: 044/384814; 044/384414
Адреса: с. Лешок
Град: ТЕТОВО
bolnica@t-home.mk


Измени податоци