Маркетинг:

Живка Додева
zivka@abv.mk

02 3122 453 локал 22
 

WEB Дизајн / Маркетинг / Администратор:

Ѓорески Виктор
viktor.gjoreski@abv.mk

02 3122 453 локал 27

Финансии:

Ане Кајсторовска
ane@abv.mk

02 3122 453

Реклама/Дизајн:

Жарко
zarko@abv.mk

02 3122 453 локал 24/25